Ankieta

Otoczenie regulacyjne

Na sytuację finansową i organizacyjną Grupy w 2014 roku oddziaływały przede wszystkim zmiany w następujących regulacjach prawnych:

 

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy