Ankieta

Podsumowanie roku

"W 2014 roku Grupa Banku Pocztowego zanotowała rekordowe wyniki finansowe.
Jest to najlepszy wynik w 25–letniej historii Banku Pocztowego
"

Szymon Midera
Wiceprezes Zarządu
pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku Pocztowego

332,3 mln zł
dochodów
+12,9% r/r
43,6 mln zł
zysku netto
+21,1% r/r
7,7 mld zł
sumy bilansowej
+ 4,6% r/r
     
1,25 mln klientów
indywidualnych

Stan na 31.12.2014 r.
177,9 tys. obsługiwanych
mikroprzedsiębiorstw

Stan na 31.12.2014 r.
218,7 tys. nowych
klientów indywidualnych
i mikroprzedsiębiorstw
W 2014 r.
     
6,5 mld zł
depozytów
Stan na 31.12.2014 r.
5,3 mld zł
kredytów brutto
Stan na 31.12.2014 r.
1 633 stan zatrudnienia
w etatach
Stan na 31.12.2014 r.

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy