Ankieta

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Pobierz XLS

Wybrane skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2014 roku

 

 

 * W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia nr 575/2013 EUNB Bank jest zobowiązany do spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu jednostkowym.

 

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy