BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

2. Skład Grupy

W skład Grupy na 31 grudnia 2017 roku wchodził Bank oraz następujące spółki zależne, konsolidowane metodą pełną:

Jednostka Siedziba Podstawowy przedmiot działalności Procentowy udział Banku w kapitale
      31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. w likwidacji Bydgoszcz Działalność wspomagająca usługi finansowe 100% 100%
Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Sp. z o.o. Warszawa Pośrednictwo finansowe 100% 100%

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień 31 grudnia 2016 roku udział głosów posiadanych przez Bank na Zgromadzeniach Wspólników podmiotów zależnych w ogólnej liczbie głosów był równy udziałowi Banku w kapitałach tych jednostek. W Centrum Operacyjnym Sp. z o.o. w likwidacji, Bank posiada 250 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego tej spółki. W Spółce Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. Bank posiada 100 udziałów co daje 100% udział w kapitale zakładowym tej spółki. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej. Bank ma prawo do desygnowania do Rady Nadzorczej każdej ze spółek większości członków, a tym samym prawo do podejmowania kluczowych decyzji, w tym ma prawo mianowania wszystkich członków ich Zarządów.

Spółka Centrum Operacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („Centrum Operacyjne”) została utworzona przez Bank w dniu 20 maja 2010 roku, a działalność operacyjną Spółka rozpoczęła 1 lipca 2010 roku. Siedziba Centrum Operacyjnego zlokalizowana jest w Bydgoszczy.

Na 31 grudnia 2017 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Centrum Operacyjnego wynosił 3 284 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 784 tys. zł.
Centrum Operacyjne powstało w celu świadczenia usług w zakresie procesów administracyjnych dla produktów i usług podmiotów sektora finansowego. Podstawowa działalność Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana, jako pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – symbol 6619Z.

Do września 2017 roku Centrum Operacyjne świadczyło usługi na rzecz Banku, Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.
W dniu 4 lipca 2017 roku Zarząd Banku zatwierdził koncepcję przeniesienia działalności spółki Centrum Operacyjne wraz z pracownikami do struktur Banku. W dniu 5 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Operacyjnego postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. Z dniem 1 września 2017 roku działalność operacyjna Spółki wraz z pracownikami została przeniesiona do struktur Banku.

Spółka Dystrybucyjna Banku Pocztowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Dystrybucyjna”) została utworzona przez Bank w dniu 20 maja 2010 roku. Spółka ta rozpoczęła działalność 28 maja 2010 roku. Siedziba Spółki Dystrybucyjnej zlokalizowana jest w Warszawie.

Na 31 grudnia 2017 roku, podobnie jak na 31 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki Dystrybucyjnej wynosił 2 680 tys. zł, w tym kwota wniesiona aportem w wysokości 680 tys. zł.

Spółka Dystrybucyjna powstała w celu organizacji i prowadzenia działań w ramach mobilnych struktur sprzedażowych dla produktów i usług finansowych, w tym przede wszystkim dotyczących współpracy z Bankiem. Podstawowa działalność Spółki Dystrybucyjnej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) została zakwalifikowana, jako pozostałe formy udzielania kredytów – symbol 6492Z.

Do lipca 2017 roku Spółka Dystrybucyjna współpracowała z Bankiem przede wszystkim, w zakresie dystrybucji jego produktów, a od lipca 2017 roku współpracowała z Bankiem przede wszystkim, w zakresie obsługi call center. Działalność Spółki Dystrybucyjnej została ograniczona ze względu na weście w życie  ustawy o kredycie  hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz decyzje Banku w zakresie rezygnacji ze sprzedaży pozostałych produktów przez Spółkę.

Do góry