BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

20.1. Należności od innych banków (netto)

Struktura rodzajowa Stan na Stan na
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Rachunki bieżące 51 466 4 571
Pozostałe należności, w tym: 31 017 41 327

- dłużne papiery wartościowe banków

30 157 40 196
Należności od banków brutto 82 483 45 898
Odpisy z tytułu utraty wartości należności 0 0
Należności od banków netto 82 483 45 898

 

Według terminów zapadalności Stan na Stan na
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Do 1 miesiąca 52 326 5 702
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
Od 3 miesięcy do 1 roku 10 008 10 036
Od 1 roku do 5 lat 20 149 30 160
Razem 82 483 45 898
Do góry