BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

21. Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według kontrahenta)

  Stan na Stan na
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
- od klientów 0 12 476 0 1 040
Razem 0 12 476 0 1 040

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według rodzaju)

  Stan na Stan na
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
- obligacje Skarbu Państwa 0 12 476 0 1 040
Razem 0 12 476 0 1 040

Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według terminu zapadalności)

  Stan na Stan na
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  Należności Zobowiązania Należności Zobowiązania
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Do 1 miesiąca 0 12 476 0 1 040
Razem 0 12 476 0 1 040

 

Do góry