BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

11. Ogólne koszty administracyjne

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Świadczenia pracownicze (104 362) (102 105)
Wynagrodzenia (87 719) (86 461)
Narzuty na wynagrodzenia (14 648) (13 690)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 995) (1 954)
Koszty rzeczowe (95 897) (98 909)
Inne świadczenia na rzecz pracowników (4 367) (5 661)
Koszty usług obcych, w tym: (47 308) (47 817)

- koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych

(18 176) (18 038)

- koszty usług telekomunikacyjnych

(12 676) (10 309)

- koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi

(4 173) (4 272)

- koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring

(5 043) (5 468)

- pozostałe

(2 092) (2 470)

- koszty doradztwa i audytu, obsługi prawnej

(3 721) (5 439)

- koszty remontów i napraw

(1 427) (1 821)
Koszty poniesione na rzecz BFG (10 907) (11 230)
Koszty ubezpieczeń, czynszów, dzierżawy (12 548) (13 620)
Koszty promocji i reklamy (7 589) (8 680)
Materiały (3 050) (2 635)
Podatki i opłaty, w tym: (9 513) (8 349)

- podatek od niektórych instytucji finansowych

(4 582) (4 796)
Pozostałe koszty rzeczowe, w tym: (615) (917)

- koszty poniesione na rzecz Funduszu Wspracia Kredytobiorców

0 0
Amortyzacja, w tym: (26 130) (23 884)
Amortyzacja środków trwałych (10 720) (11 215)
Amortyzacja wartości niematerialnych (15 410) (12 669)
Razem (226 389) (224 898)
Do góry