BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

34. Pozostałe zobowiązania

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Rozliczenia z tytułu zastępczej obsługi kasowej z Pocztą Polską 44 169 37 233
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 232 28 384
Rozrachunki międzybankowe 18 152 15 375
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 19 151 17 411
Rezerwy na premie, nagrody, wynagrodzenia 5 179 1 920
Przychody przyszłych okresów 4 858 1 470
Rozliczenia publiczno - prawne 4 363 4 409
Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 3 179 2 407
Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 450 760
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 100 0
Razem 125 833 109 369
w tym:    
Krótkoterminowe (do 1 roku) 121 639 108 702
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 4 194 667
Do góry