BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

30. Zobowiązania wobec klientów

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Klienci instytucjonalni:    
Rachunki bieżące 771 769 687 950
Depozyty terminowe 322 171 314 192
Inne zobowiązania, w tym: 64 155 17 356

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

54 101 11 679
Razem - Klienci instytucjonalni 1 158 095 1 019 498
Klienci indywidualni:    
Rachunki bieżące 3 069 413 2 797 845
Depozyty terminowe 1 822 967 1 861 112
Inne zobowiązania, w tym: 42 839 46 773

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

5 4
Razem - Klienci indywidualni 4 935 219 4 705 730
Klienci instytucje rządowe i samorządowe:    
Rachunki bieżące 9 840 29 532
Depozyty terminowe 5 395 8 247
Inne zobowiązania, w tym: 7 7

- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych

7 7
Razem - Klienci instytucje rządowe i samorządowe 15 242 37 786
Razem 6 108 556 5 763 014
w tym:    
Krótkoterminowe (do 1 roku) 1 695 931 1 673 250
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 555 209 570 843
O nieokreślonej zapadalności 3 857 416 3 518 921
Do góry