BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

24.3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Stan na (wartość brutto)   (wartość netto)
31 grudnia 2017 oceniane indywidualnie oceniane grupowo oceniane indywidualnie oceniane grupowo oceniane indywidualnie oceniane grupowo Razem
        bez przesłanki utraty wartości z przesłanką utraty wartości      
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 11 560 4 480 352 9 255 35 500 300 958 2 305 4 143 894 4 146 199

- kredyty w rachunku bieżącym

0 25 171 0 269 3 597 0 21 305 21 305

- kredyty gotówkowe i ratalne

0 2 015 357 0 33 504 251 869 0 1 729 984 1 729 984

- pożyczki hipoteczne

6 286 195 405 6 286 756 17 125 0 177 524 177 524

- kredyty na nieruchomości

5 274 2 228 673 2 969 672 25 554 2 305 2 202 447 2 204 752

- kredyty w rachunku karty kredytowej

0 15 746 0 299 2 813 0 12 634 12 634
klienci instytucjonalni 36 382 473 902 20 111 797 22 460 16 271 450 645 466 916
instytucje samorządowe 0 162 612 0 31 0 0 162 581 162 581
Razem 47 942 5 116 866 29 366 36 328 323 418 18 576 4 757 120 4 775 696

 

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Stan na (wartość brutto)   (wartość netto)
31 grudnia 2016 oceniane indywidualnie oceniane grupowo oceniane indywidualnie oceniane grupowo oceniane indywidualnie oceniane grupowo Razem
        bez przesłanki utraty wartości z przesłanką utraty wartości      
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 14 924 4 719 108 11 568 36 659 223 824 3 356 4 458 625 4 461 981

- kredyty w rachunku bieżącym

0 28 857 0 306 3 735 0 24 816 24 816

- kredyty gotówkowe i ratalne

0 2 161 347 0 34 612 175 596 0 1 951 139 1 951 139

- pożyczki hipoteczne

6 286 206 561 5 133 360 13 539 1 153 192 662 193 815

- kredyty na nieruchomości

8 638 2 305 816 6 435 1 132 28 384 2 203 2 276 300 2 278 503

- kredyty w rachunku karty kredytowej

0 16 527 0 249 2 570 0 13 708 13 708

klienci instytucjonalni

44 818 487 756 24 222 1 270 20 232 20 596 466 254 486 850

instytucje samorządowe

0 205 546 0 38 0 0 205 508 205 508
Razem 59 742 5 412 410 35 790 37 967 244 056 23 952 5 130 387 5 154 339
Do góry