BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

24.4. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wg przesłanki utraty wartości

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Stan na (wartość brutto)   (wartość netto)
31 grudnia 2017 z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 487 414 4 004 498 310 213 35 500 177 201 3 968 998 4 146 199

- kredyty w rachunku bieżącym

5 116 20 055 3 597 269 1 519 19 786 21 305

- kredyty gotówkowe i ratalne

391 152 1 624 205 251 869 33 504 139 283 1 590 701 1 729 984

- pożyczki hipoteczne

36 884 164 807 23 411 756 13 473 164 051 177 524

- kredyty na nieruchomości

50 359 2 183 588 28 523 672 21 836 2 182 916 2 204 752

- kredyty w rachunku karty kredytowej

3 903 11 843 2 813 299 1 090 11 544 12 634
klienci instytucjonalni 74 017 436 267 42 571 797 31 446 435 470 466 916
instytucje samorządowe 0 162 612 0 31 0 162 581 162 581
Razem 561 431 4 603 377 352 784 36 328 208 647 4 567 049 4 775 696

 

  Kredyty i pożyczki udzielone klientom Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Stan na (wartość brutto)   (wartość netto)
31 grudnia 2016 z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości z rozpoznaną utratą wartości bez rozpoznanej utraty wartości Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 402 603 4 331 429 235 392 36 659 167 211 4 294 770 4 461 981

- kredyty w rachunku bieżącym

5 984 22 873 3 735 306 2 249 22 567 24 816

- kredyty gotówkowe i ratalne

293 239 1 868 108 175 596 34 612 117 643 1 833 496 1 951 139

- pożyczki hipoteczne

36 512 176 335 18 672 360 17 840 175 975 193 815

- kredyty na nieruchomości

62 888 2 251 566 34 819 1 132 28 069 2 250 434 2 278 503

- kredyty w rachunku karty kredytowej

3 980 12 547 2 570 249 1 410 12 298 13 708
klienci instytucjonalni 83 568 449 006 44 454 1 270 39 114 447 736 486 850
instytucje samorządowe 0 205 546 0 38 0 205 508 205 508
Razem 486 171 4 985 981 279 846 37 967 206 325 4 948 014 5 154 339
Do góry