BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

24.2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności)

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Do 1 miesiąca 98 975 103 653
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy 80 276 89 867
Od 3 miesięcy do 1 roku 363 575 379 738
Od 1 roku do 5 lat 1 445 297 1 519 915
Powyżej 5 lat 2 654 145 2 919 666
Dla których termin zapadalności upłynął 133 428 141 500
Razem 4 775 696 5 154 339
Do góry