BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

24.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości

  Stan odpisów aktualizujących na 1 stycznia 2017 Utworzone w okresie Rozwiązane w okresie Wykorzystanie* Stan odpisów aktualizujących na 31 grudnia 2017
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 272 051 128 698 (29 637) (25 399) 345 713

- kredyty w rachunku bieżącym

4 041 1 371 (908) (638) 3 866

- kredyty gotówkowe i ratalne

210 208 115 012 (21 111) (18 736) 285 373

- pożyczki hipoteczne

19 032 7 132 (1 567) (430) 24 167

- kredyty na nieruchomości

35 951 4 160 (5 679) (5 237) 29 195

- kredyty w rachunku karty kredytowej

2 819 1 023 (372) (358) 3 112
klienci instytucjonalni 45 724 8 316 (2 632) (8 040) 43 368
instytucje samorządowe 38 0 (7) 0 31
Razem 317 813 137 014 (32 276) (33 439) 389 112

 

  Stan odpisów aktualizujących na 1 stycznia 2016 Utworzone w okresie Rozwiązane w okresie Wykorzystanie* Stan odpisów aktualizujących na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 176 664 123 363 (20 365) (7 611) 272 051

- kredyty w rachunku bieżącym

3 869 1 523 (1 351) 0 4 041

- kredyty gotówkowe i ratalne

121 240 107 852 (11 833) (7 051) 210 208

- pożyczki hipoteczne

13 519 6 672 (1 159) 0 19 032

- kredyty na nieruchomości

35 382 6 305 (5 584) (152) 35 951

- kredyty w rachunku karty kredytowej

2 654 1 011 (438) (408) 2 819
klienci instytucjonalni 52 926 4 040 (6 405) (4 837) 45 724
instytucje samorządowe 17 21 0 0 38
Razem 229 607 127 424 (26 770) (12 448) 317 813

* Spisanie w ciężar odpisów i sprzedaż wierzytelności

Do góry