BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

31. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Klasyfikacja Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 355 779 355 641
Razem 355 779 355 641

 

Według terminów zapadalności Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Od 3 miesięcy do 1 roku 210 679 913
Od 1 roku do 5 lat 145 100 354 728
Razem 355 779 355 641

 

Stan na 31 grudnia 2017 Nr serii obligacji Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań
    tys. zł     tys. zł
Obligacje          
Nienotowane B3 40 000 stała 4% 20 sierpnia 2018 40 573
Nienotowane B4 170 000 WIBOR 6M+1,45pp 17 grudnia 2018 170 106
Nienotowane B5 145 000 WIBOR 6M+1,80pp 22 grudnia 2019 145 100
Razem   355 000     355 779

 

Stan na 31 grudnia 2016 Nr serii obligacji Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wymagalności Stan zobowiązań
    tys. zł     tys. zł
Obligacje          
Nienotowane B3 40 000 4,0% 20 sierpnia 2018 40 575
Nienotowane B4 170 000 WIBOR 6M+1,45pp 17 grudnia 2018 169 986
Nienotowane B5 145 000 WIBOR 6M+1,80pp 22 grudnia 2019 145 080
Razem   355 000     355 641
Do góry