BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Skład Zarządu Banku według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku przedstawiał się następująco:

 • Sławomir Zawadzki – Prezes Zarządu,
 • Jerzy Konopka – Członek Zarządu,
 • Robert Kuraszkiewicz – Członek Zarządu,
 • Magdalena Nawara – Członek Zarządu,
 • Krzysztof Telega – Członek Zarządu.

Zmiany w składzie Zarządu Banku
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w składzie Zarządu Banku zaszły następujące zmiany:

 • w dniu 28 czerwca 2017 roku Pani Magdalena Nawara złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu Banku z dniem 30 czerwca 2017 roku,
 • w dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku odwołała z dniem 30 czerwca 2017 roku Pana Krzysztofa Telegę z funkcji Członka Zarządu Banku i ze składu Zarządu Banku,
 • w dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 01 lipca 2017 roku Członka Zarządu Banku Pana Roberta Kuraszkiewicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

Skład Zarządu Banku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku i na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:

 • Sławomir Zawadzki - Prezes Zarządu,
 • Robert Kuraszkiewicz - Wiceprezes Zarządu,
 • Jerzy Konopka - Członek Zarządu.
Do góry