BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Skład Rady Nadzorczej Banku według stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku przedstawiał się następująco:

 • Przemysław Sypniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Szymon Wałach – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Magdalena Pacuła – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Piotr Chełmikowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Członek Rady Nadzorczej,
 • Marcin Mosz – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jakub Słupiński – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w składzie Rady Nadzorczej Banku zaszły następujące zmiany:

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dnia 30 czerwca 2017 roku dokonało wyboru następujących Członków Rady Nadzorczej Banku na XI kadencję:
  • Pana Przemysława Sypniewskiego,
  • Pana Szymona Wałacha,
  • Panią Magdalenę Pacułę,
  • Pana Piotra Chełmikowskiego,
  • Panią Katarzynę Kreczmańską-Gigol,
  • Pana Marcina Mosza,
  • Pana Jakuba Słupińskiego.

Na Przewodniczącego Radu Nadzorczej został wyznaczony Pan Przemysław Sypniewski, natomiast na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej został wyznaczony Pan Szymon Wałach.

 • z dniem 15 listopada 2017 roku Pan Szymon Wałach złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku,
 • w dniu 16 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Pana Jana Emeryka Rościszewskiego do składu Rady Nadzorczej Banku XI kadencji. Pan Jan Emeryk Rościszewski został wyznaczony na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,

Skład Rady Nadzorczej Banku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 i na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:

 • Przemysław Sypniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Jan Emeryk Rościszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Magdalena Pacuła – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Piotr Chełmikowski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Członek Rady Nadzorczej,
 • Marcin Mosz – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jakub Słupiński – Członek Rady Nadzorczej.
Do góry