BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

12. Świadczenia pracownicze

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Wynagrodzenia, w tym: (87 719) (86 461)

- pracowniczy program emerytalny

(2 257) (1 991)

- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe

(164) (150)

- rezerwy na niewykorzystane urlopy

(947) (945)
Narzuty na wynagrodzenia (14 648) (13 690)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1 995) (1 954)
Razem (104 362) (102 105)
Do góry