BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

19. Kasa i środki w Banku Centralnym

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Środki pieniężne w kasie 3 039 3 222
Środki pieniężne w rachunku bieżącym w Banku Centralnym 41 384 62 137
Środki pieniężne inne 23 6
Razem 44 446 65 365

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w Banku Centralnym Grupa wykorzystuje na pokrycie rezerwy obowiązkowej oraz na realizację bieżących rozliczeń pieniężnych w ciągu danego dnia. Grupa musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w wysokości odpowiadającej wartości z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Bank utrzymuje na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim rezerwę obowiązkową w wysokości 3,5% depozytów otrzymanych. Zgodnie z określonymi przepisami kwota naliczonej rezerwy pomniejszona jest o równowartość 500 tys. EUR. Średnia arytmetyczna zadeklarowanego stanu środków rezerwy obowiązkowej, który będzie utrzymywany przez Bank w Narodowym Banku Polskim wynosiła:

  • 218 440 tys. zł w okresie od 30 listopada 2017 roku do 01 stycznia 2018 roku,
  • 210 335 tys. zł w okresie od 30 listopada 2016 roku do 1 stycznia 2017 roku.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim obejmują w szczególności środki klientów, w tym Poczty Polskiej S.A. oraz środki pozyskane na rynku międzybankowym. Środki pieniężne od Poczty Polskiej S.A. nie stanowią istotnej pozycji salda na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim.

Do góry