BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

13. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości

  okres okres
  od 01.01.2017 od 01.01.2016
  do 31.12.2017 do 31.12.2016
  Ekspozycje oceniane portfelowo Ekspozycje oceniane indywidualnie Razem Ekspozycje oceniane portfelowo Ekspozycje oceniane indywidualnie Razem
  bilansowe pozabilansowe w tym IBNR bilansowe pozabilansowe bilansowe pozabilansowe w tym IBNR bilansowe pozabilansowe
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
osoby fizyczne (101 374) 19 1 192 2 313 0 (99 042) (94 927) 67 (13 762) (8 071) 0 (102 931)

- kredyty w rachunku bieżącym

(463) 51 89 0 0 (412) (172) (11) 35 0 0 (183)

- kredyty gotówkowe i ratalne

(93 901) (8) 1 109 0 0 (93 909) (96 019) 39 (13 784) 0 0 (95 980)

- pożyczki hipoteczne

(4 412) (1) (397) (1 153) 0 (5 566) (3 877) 0 (100) (1 636) 0 (5 513)

- kredyty na nieruchomości

(1 947) (3) 458 3 466 0 1 516 5 714 12 126 (6 435) 0 (709)

- kredyty w rachunku karty kredytowej

(651) (20) (67) 0 0 (671) (573) 27 (39) 0 0 (546)
klienci instytucjonalni (9 795) 3 474 4 111 0 (5 681) (1 343) 91 1 966 3 708 0 2 456
instytucje samorządowe 7 0 7 0 0 7 (21) 0 (21) 0 0 (21)
Razem (111 162) 22 1 673 6 424 0 (104 716) (96 291) 158 (11 817) (4 363) 0 (100 496)

Na kwotę wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości składa się zmiana stanu odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz ekspozycje pozabilansowe, wykorzystanie odpisów z tytułu spisania w ciężar odpisów i sprzedaży wierzytelności oraz wynik ze sprzedaży wierzytelności bilansowych. 

Do góry