BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

24.1. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju)

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
osoby fizyczne 4 491 912 4 734 032

- kredyty w rachunku bieżącym

25 171 28 857

- kredyty gotówkowe i ratalne

2 015 357 2 161 347

- pożyczki hipoteczne

201 691 212 847

- kredyty na nieruchomości

2 233 947 2 314 454

- kredyty w rachunku karty kredytowej

15 746 16 527
klienci instytucjonalni 510 284 532 574

- kredyty w rachunku bieżącym

17 392 16 512

- kredyty na nieruchomości

349 824 328 681

- kredyty operacyjne

46 477 54 157

- kredyty inwestycyjne

76 119 105 791

- pożyczki hipoteczne

17 508 23 817

- pozostałe należności

299 556

- fundusze i depozyty zabezpieczające

2 665 3 060
instytucje samorządowe 162 612 205 546

- kredyty na nieruchomości

39 195

- kredyty operacyjne

2 570 1

- kredyty inwestycyjne

160 003 202 615

- pożyczki hipoteczne

0 2 735
Kredyty i pożyczki brutto 5 164 808 5 472 152
Odpisy z tytułu utraty wartości należności 389 112 317 813
Kredyty i pożyczki netto 4 775 696 5 154 339
Do góry