BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

29. Zobowiązania wobec innych banków

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Rachunki bieżące 15 220 18 797
Depozyty terminowe 3 194 3 059
Razem zobowiązania wobec innych banków 18 414 21 856
w tym:    
Krótkoterminowe (do 1 roku) 18 414 21 856
Do góry