BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Instrumenty pochodne 545 695
Razem 545 695
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Instrumenty pochodne 36 205
Razem 36 205

 

Instrumenty pochodne - struktura rodzajowa Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Swap walutowy 0 0 2 0
IRS 545 36 693 205
Razem 545 36 695 205

 

  do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Walutowe instrumenty pochodne:            
IRS            
kupno 0 0 20 000 25 000 0 45 000
sprzedaż 0 0 20 000 25 000 0 45 000

 

  do 1 miesiąca od 1 miesiąca do 3 miesięcy od 3 miesięcy do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Walutowe instrumenty pochodne:            
Swap walutowy            
kupno 53 0 0 0 0 53
sprzedaż 53 0 0 0 0 53
Instrumenty pochodne stopy procentowej:            
IRS            
kupno 0 0 0 20 000 25 000 45 000
sprzedaż 0 0 0 20 000 25 000 45 000
Do góry