BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

8. Wynik z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych 41 719 45 637
kart płatniczych i kredytowych 23 449 19 978
obsługi rachunków bankowych 20 566 16 316
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 3 896 3 371
obsługi funduszy inwestycyjnych 3 070 2 445
udzielonych kredytów i pożyczek 809 874
pozostałe 4 476 4 488
Razem 97 985 93 109

 

Koszty z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych (15 384) (17 718)
obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach (15 301) (14 541)
obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy (7 163) (8 110)
pozostałych usług (5 042) (5 013)
Razem (42 890) (45 382)
Wynik z tytułu prowizji 55 095 47 727
Do góry