BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

9. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany

  okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
  tys. zł tys. zł
Wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym: 261 384

- dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

159 6

- IRS

102 196

- FRA

0 182
Wynik z pozycji wymiany 3 466 3 062
Nieefektywna część zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych (39) (51)
Razem 3 688 3 395
Do góry