BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

42. Sprzedaż pakietów wierzytelności

W 2017 roku Bank zrealizował trzy odrębne transakcje sprzedaży pakietów wierzytelności kredytowych. Transakcje te zostały zawarte 18 lipca 2017 roku (pierwsza) oraz 20 listopada 2017 roku (dwie kolejne). Nabywcą pakietów zostały fundusze sekurytyzacyjne, które w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaoferowały najkorzystniejszą cenę za zbywane portfele.

W wyniku realizacji ww. transakcji dokonano zbycia 3 614 szt. kredytów o wartości nominalnej kapitału 36,22 mln zł oraz wartości odsetek i innych kosztów w kwocie 19,27 mln zł, objętych w istotnej części odpisami z tytułu utraty wartości tych aktywów (31,03 mln zł). Wynik brutto na transakcji sprzedaży pakietów wierzytelności wyniósł 4,56 mln zł i został ujęty w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości” skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

Do góry