BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

45. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok nie wystąpiły zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku lub za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
W dniu 20 marca 2018 roku Bank podjął decyzję o realizacji prawa wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii C (opcja call), o łącznej wartości nominalnej 50 000 tys. zł, wyemitowanych przez Bank w dniu 5 października 2012 roku. Bank zamierza dokonać wcześniejszego wykupu w dniu 5 kwietnia 2018 roku. Podstawę prawną wcześniejszego wykupu obligacji stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii C, które umożliwiają Bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii C po upływie 5 lat od daty ich emisji. W dniu 21września 2017 roku KNF wyraził zgodę na wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych serii C.

Do góry