Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

5.2. Porównywalność danych finansowych

W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w porównaniu do zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, Grupa dokonała zmian w sposobie prezentacji niektórych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat. Wprowadzone zamiany prezentacyjne spowodowały konieczność przekształcenia danych porównawczych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
 

Zmiany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat:

Grupa zmieniła sposób prezentacji wyniku na sprzedaży wierzytelności bilansowych, który w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku był ujmowany w „Pozostałych przychodach operacyjnych”. W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynik na sprzedaży wierzytelności bilansowych został zaprezentowany w pozycji „Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości”.

Ponadto, Grupa dokonała zmiany w prezentacji pozycji korygujących rozliczone prowizje stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej kredytów i pożyczek z pozycji „Przychody z tytułu prowizji i opłat” do pozycji „Przychody z tytułu odsetek”

Opisane powyżej zmiany i ich wpływ na poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w zakresie danych porównawczych prezentuje poniższa tabela.

W opinii Grupy powyższe zmiany prezentacyjne lepiej oddają ekonomiczny charakter pozycji podlegających reklasyfikacji, a tym samym wpływają na zwiększenie przejrzystości skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla jego odbiorców.

Opisane zmiany nie miały wpływu na wartość wyniku finansowego oraz całkowitych dochodów Grupy.