Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

47. Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie adekwatnością kapitałową Grupy realizowane jest na poziomie Banku. Ma ono na celu utrzymywanie posiadanych przez Bank kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż wymagany przez zewnętrzne i wewnętrzne regulacje. Regulacje te uzależniają wymagany poziom kapitałów od skali działalności i ryzyka podejmowanego przez Bank.

Mając na uwadze powyższy cel Bank regularnie:

Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty w celu bieżącego monitorowania adekwatności kapitałowej:

W 2016 roku poziom współczynnika wypłacalności, współczynnika kapitału Tier 1 oraz wewnętrznego współczynnika wypłacalności Banku kształtował się powyżej wymaganego minimalnego poziomu regulacyjnego.

W celu zapewnienia wysokich standardów zarządzania kapitałowego, zgodnych z najlepszą praktyką bankową, Bank dokonuje corocznego przeglądu obowiązujących zasad i procedur.

Fundusze własne i współczynnik wypłacalności

Dla celów wyznaczania funduszy własnych Bank stosuje metody wynikające z Rozporządzenia CRR. Fundusze własne Banku składają się z funduszy podstawowych Tier 1 (CET1) oraz funduszy Tier 2 w ujęciu jednostkowym (Bank na mocy przepisów Rozporządzenia CRR zwolniony jest z ustalenia wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym).

W 2016 roku fundusze podstawowe Tier 1 Banku obejmowały:

i uwzględniały korekty z tytułu:

W czerwcu 2016 roku, Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych serii P1 o wartości nominalnej 50 000 tys. zł i dacie zapadalności 8 czerwca 2026 roku. W dniu 23 czerwca 2016 roku Bank uzyskał zgodę KNF na zaliczenie ww. obligacji jako instrumentów w kapitale Tier 2 (sygn. DBK/DBK2/7100/5/4/2016/AN).              

Jednocześnie w lipcu 2016 roku Bank dokonał wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych Serii BP0721 o wartości nominalnej 47 340 tys. zł, które na podstawie decyzji KNF z dnia 04 października 2011 roku (sygn. DNB/IV/7100/2/5/IL/11) zostały zaliczone do funduszy uzupełniających (obecnie kapitału Tier 2) Banku. W dniu 23 czerwca 2016 roku Bank uzyskał zezwolenie KNF na wcześniejszy wykup ww. obligacji (sygn. DBK/DBK2/7100/4/5/2016/AN).

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku fundusze Tier 2 Banku stanowiły środki pieniężne pochodzące z uzyskanej w 2014 roku pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Pocztę Polską S.A. oraz dwóch emisji obligacji podporządkowanych (przeprowadzonych odpowiednio w 2012 roku oraz 2016 roku).

Poniższa tabela prezentuje wartości funduszy własnych, współczynnika wypłacalności oraz współczynnika Tier 1 na 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.

* Korekta  dotyczy usunięcia części dodatniej wyceny z tyt. niezrealizowanych zysków w okresie przejściowym.

Grupa dokonała zmiany w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w sposobie prezentacji ekspozycji z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania oraz ekspozycji wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego z wagą ryzyka 100% i 250%, w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku. Zmiany polegały na:

Powyższe zmiany nie miały wpływu na wartość współczynnika wypłacalności oraz Tier 1 w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.