Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Działalność na rynku instytucjonalnym

14,9
tys. klientów bankowości instytucjonalnej
Stan na 31.12.2016 r.

Klienci bankowości instytucjonalnej

Uwzględniając kryteria podmiotowe, finansowe oraz rodzaj relacji biznesowych, Bank w ramach klientów instytucjonalnych wyróżnia następujące segmenty:

Na koniec 2016 roku z usług Banku korzystało ponad 14,9 tys. klientów instytucjonalnych. Najliczniejsza grupa podmiotów z obszaru instytucjonalnego należy do segmentu Mieszkalnictwa (11,2 tys.).

Segment instytucjonalny nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, które zgodnie z ujęciem zarządczym Banku zaliczane są do segmentu detalicznego.

Rozwój oferty produktowej bankowości instytucjonalnej

Podstawą współpracy Banku z klientami instytucjonalnymi są rachunki bieżące, które są proponowane m.in. w ramach pakietów uwzględniających potrzeby poszczególnych segmentów klientów. Bank oferuje klientom instytucjonalnym następujące rachunki bieżące:

W ramach przyjętej strategii rozwoju obszaru produktów rozliczeniowych, w kwietniu 2016 roku wprowadzona została nowa usługa – Giro Wysyłka. Jest to usługa polegająca na możliwości wysyłania przekazów pieniężnych z placówek Banku do ponad 200 krajów.

W zakresie oferty depozytowej, Bank proponuje swoim klientom:

W obszarze usług rozliczeniowych, Bank oferuje kompleksową obsługę w oparciu o dostęp do infrastruktury Poczty Polskiej. Do usług tych należy: obsługa wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach oraz obsługa wpłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędów Skarbowych.

Oferta produktów rozliczeniowych Banku obejmuje:

Ponadto, w 2016 roku, Bank kontynuował współpracę z firmami działającymi w obszarze międzynarodowych transferów pieniężnych. Przewagą Banku jest najszersza sieć dystrybucyjna w Polsce, składająca się z placówek pocztowych oraz sieci własnej Banku umożliwiająca realizację wypłat przekazów pieniężnych.

Oferta kredytowa Banku dla klientów instytucjonalnych obejmuje m.in. kredyty:

Bank, w obszarze produktów skarbowych skierowanych do klientów instytucjonalnych, oferuje także:

W celu podniesienia konkurencyjności oferty dla klientów instytucjonalnych, Bank podjął następujące działania:

Działalność kredytowa

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności kredytowe Banku od klientów instytucjonalnych wyniosły łącznie 699,2 mln zł, czyli były o 11,0% niższe niż w grudniu 2015 roku.

Źródło: Dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Nie uwzględnione zostały odsetki karne, zapadłe i niezapadłe, prowizje ESP, inne przychody pobierane i koszty zapłacone z góry, inne przychody i odsetki zastrzeżone.

Odnotowane w 2016 roku spadki sald kredytów i pożyczek klientów instytucjonalnych wynikały ze strategicznej decyzji Banku o zmianie polityki kredytowej w tym obszarze ograniczającej finansowanie dla tych grup klientów. W 2016 roku, podobnie jak w 2015 roku Bank prowadził akcję kredytową w ograniczonym zakresie, kierując ją głównie do kluczowych klientów Banku, przede wszystkim z segmentu Mieszkalnictwa (m.in wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego), posiadających znaczące depozyty i korzystających z usług rozliczeniowych. Zmiana polityki kredytowej w stosunku do klientów instytucjonalnych ukierunkowana jest na zwiększenie rentowności zawieranych transakcji kredytowych oraz wygenerowanie przestrzeni kapitałowej na rozwój akcji kredytowej w obszarze bankowości detalicznej.

Największy udział w portfelu kredytowym klientów instytucjonalnych stanowiły kredyty inwestycyjne. Na koniec grudnia 2016 roku stanowiły one 91,1% łącznej wartości należności kredytowych Banku od tej grupy klientów.

 

Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych (w mln zł)

 

Wartość kredytów brutto klientów instytucjonalnych według segmentów (w mln zł)

Działalność depozytowa

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość depozytów klientów instytucjonalnych wynosiła w Banku 949,7 mln zł i była niższa o 106,8 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku. Obniżenie poziomu zobowiązań w tej kategorii klientów wynikało z dostosowania poziomu depozytów do potrzeb płynnościowych Banku a także z ograniczania działalności kredytowej, zwłaszcza w obszarze MSP.

Dane zarządcze Banku. Dane zawierają wyłącznie saldo kapitału. Wyłączone zostały naliczone odsetki, prowizje ESP. Depozyty bez lokat negocjowanych Poczty Polskiej.

 

Na koniec grudnia 2016 roku Bank zwiększył stan wkładów na rachunkach bieżących klientów instytucjonalnych. Osiągnęły one poziom 414,9 mln zł i były o 5,6% wyższe niż 31 grudnia 2015 roku.Na koniec grudnia 2016 roku Bank prowadził 20,3 tys. rachunków bieżących klientów instytucjonalnych, uzyskując poziom porównywalny do grudnia 2015 roku.

W 2016 roku Bank charakteryzował się mniejszą aktywnością w zakresie pozyskiwania wysokooprocentowanych lokat negocjowanych w związku z rosnącym portfelem depozytów detalicznych charakteryzujących się wyższą stabilnością. W efekcie poziom lokat terminowych był niższy o 125,7 mln zł w relacji do grudnia 2015 roku i na koniec grudnia 2016 roku osiągnął poziom 308,7 mln zł.

Także wartość środków ulokowanych na rachunkach oszczędnościowych spadła o 2,9 mln zł do poziomu 226,1 mln zł na koniec grudnia 2016 roku.

 

Wartość depozytów wobec klientów instytucjonalnych (w mln zł)

 

Wartość depozytów klientów instytucjonalnych według segmentów (w mln zł)

Najwięcej środków w Banku ulokowały podmioty należące do segmentu Mieszkalnictwa. W grudniu 2016 roku wartość depozytów segmentu Mieszkalnictwa osiągnęła poziom 600,5 mln zł. Stanowiły one 63,2% całości depozytów klientów instytucjonalnych. Znaczna była także wartość depozytów firm należących do segmentu MSP. Wyniosły one 172,4 mln zł i miały 18,1% udziału w wartości depozytów klientów instytucjonalnych.