Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Strategia rozwoju na lata 2015-2018

Stopień realizacji Strategii

Na dzień 31 grudnia 2016 roku obowiązującym dokumentem strategicznym była „Strategia rozwoju Banku Pocztowego S.A. na lata 2015-2018”, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w dniu 16 kwietnia 2015 roku.

Dokument ten aktualizował wizję rozwoju Banku do 2018 roku, odpowiadając na ówczesne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, zmiany zachodzące w samym sektorze bankowym (zmniejszające się możliwości dotychczasowego rozwoju w modelu małego banku uniwersalnego) oraz założenia wynikające ze strategii Poczty Polskiej S.A., dotyczące wzrostu znaczenia usług bankowo-ubezpieczeniowych w strategii Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A.

Zgodnie z założeniami ww. Strategii, głównymi wyróżnikami Banku są:

Strategia zdefiniowała następujące cele strategiczne do osiągnięcia w perspektywie do 2018 roku:

W 2016 roku Bank realizując założenia strategiczne realizował działania głównie w następujących obszarach:

Uruchomienie EnveloBanku jest jednym z kluczowych elementów modelu biznesowego Banku. Pozwoli odpowiedzieć na potrzeby młodszego, cyfrowego segmentu klientów oraz w średnim terminie zapewni utrzymanie wysokiego poziomu akwizycji. Jednocześnie EnveloBank łączy usługi pocztowo kurierskie z bankowo-ubezpieczeniowymi w nowoczesnym serwisie transakcyjnym.

W 2016 roku w otoczeniu zewnętrznym Banku wystąpiły okoliczności, a także nowe perspektywy rozwoju, które wpłynęły na podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac nad nową Strategią Banku. Należą do nich przede wszystkim:

Zgodnie z uzgodnionym z Radą Nadzorczą Banku, harmonogramem prac, nowa Strategia Banku Pocztowego zostanie opracowana i zatwierdzona w I połowie 2017 roku.

Kierunki rozwoju Banku w 2017 roku

Do głównych działań prowadzonych w 2017 roku, które powinny przyczynić się do realizacji głównych celów strategicznych należy zaliczyć:

Główne cele biznesowe na 2017 rok to:

Ponadto, Bank będzie dążyć do podniesienia kapitałów w drodze dokapitalizowania, głównie w celu spełnienia wymogów regulacyjnych dotyczących poziomów miar adekwatności kapitałowej.

Możliwości realizacji przyjętych przez Grupę na 2017 rok celów będą w znacznym stopniu zależeć od sytuacji panującej w otoczeniu zewnętrznym, a w szczególności skali ożywienia gospodarczego w Polsce oraz decyzji RPP w zakresie wysokości stóp procentowych. Istotnymi czynnikami mogącymi wpłynąć na wygenerowanie niższego zysku będą: rosnące koszty amortyzacji związanymi z oddaniem do użytkowania bankowości mobilnej, wzrost obciążeń związanych ze składkami ponoszonymi na BFG oraz podatkiem bankowym.

Nowa marka cyfrowa EnveloBank

Wśród kluczowych projektów strategicznych realizowanych w 2016 roku i kontynuowanych w 2017 roku jest uruchomienie EnveloBanku - nowej marki cyfrowej Banku, odpowiadającej na potrzeby klientów cyfrowych, o których pozyskanie w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas będzie zabiegał Bank. EnveloBank jest projektem, który wpisuje się w ideę cyfrowego rozwoju Grupy Poczty Polskiej S.A.

Projekt zbliża się do zakończenia Etapu II, którego efektem będzie uruchomienie rozwiązania EnveloBank dla klienta zewnętrznego w 2017 roku.

Obecnie realizowane są intensywne testy wdrażanego rozwiązania.

Kolejne etapy będą polegać na dostosowywaniu wdrożonego rozwiązania do oczekiwań klientów w oparciu zbierane na bieżąco doświadczenia we współpracy z nimi.

Nowa oferta połączy produkty bankowe, usługi z Grupy Poczty Polskiej S.A. i partnerów zewnętrznych.

Najważniejsza dla projektu jest budowa wartości dodanej poprzez synergię w oferowaniu już istniejących, a także budowaniu nowych produktów dla klientów cyfrowych w ramach podmiotów tworzących Grupę Kapitałową Poczty Polskiej S.A.

Projektowane rozwiązanie EnveloBank będzie dostępne dla klientów poprzez bankowość internetową w technologii RWD oraz dedykowaną aplikację mobilną na systemy IOS i Android.

Oprócz przydatnych funkcjonalności EnveloBank przynosi również wygodę, ponieważ został zaprojektowany przy uwzględnieniu rekomendacji user experience (UX). Serwis transakcyjny i aplikacja EnveloBanku zostały poddane profesjonalnym badaniom fokusowym i eksperckim, dzięki którym zostało wdrożone ponad 100 rekomendacji poprawiających właśnie użyteczność rozwiązania dla klienta końcowego.

Głównym celem realizacji projektu EnveloBank jest zwiększenie konkurencyjności oferty Banku oraz wejście w mocno rozwijający się rynek klienta cyfrowego.

W perspektywie kilku najbliższych lat EnveloBank ma być ważnym źródłem pozyskiwania nowych klientów, tym samym w istotnym stopniu wpłynie na dynamikę i jakość rozwoju Banku.