Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

List Prezesa Zarządu

rok 2016, który podsumowujemy w niniejszym Raporcie, dla Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego był szczególnie wymagający.

Grupa wypracowała z jednej strony wynik na działalności bankowej w wysokości 339,1 mln zł, tj. o 3,5% wyższy niż przed rokiem, osiągnęła wzrost sald w obszarze kredytów gotówkowych i ratalnych o 6,4% oraz depozytów klientów indywidualnych o 5,9%. Wynik odsetkowy wzrósł w tym okresie o 4,2%, co pozytywnie wpłynęło na wzrost wysokości marży odsetkowej, dzięki czemu kształtowała się ona na poziomie znacząco wyższym w porównaniu z sektorem banków komercyjnych i spółdzielczych.

Z drugiej strony miniony rok obfitował w czynniki negatywnie wpływające na osiągane wyniki. Kluczowym obciążeniem wyników finansowych Grupy w 2016 roku było utworzenie wyższych odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek.”

Innym istotnym czynnikiem, mającym negatywny wpływ na wynik finansowy w 2016 roku była konieczność utworzenia rezerw z tytułu postępowania UOKiK w wysokości 10,1 mln zł z powodu wprowadzania w 2015 roku opłat za wyciągi. Na wyniki Grupy miała ponadto wpływ wpłata dokonana na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z upadkiem Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w kwocie 0,8 mln zł, a także spisanie wydatków poniesionych w procesie przygotowania do IPO w 2015 roku i 2016 roku w wysokości 3,2 mln zł. Łączny wpływ negatywnych zdarzeń jednorazowych wyniósł w 2016 roku 16,5 mln zł.

Ważnymi czynnikami wpływającymi na wyniki Grupy były również: utrzymujący się niski poziom stóp procentowych oraz obciążający banki od 1 lutego 2016 roku podatek bankowy, który w przypadku Banku Pocztowego wyniósł 4,8 mln zł.

Pozytywnie na wynik Grupy wpłynęły przychody z transakcji sprzedaży akcji VISA Europe na rzecz VISA Inc. w kwocie 16,9 mln zł.

Grupa Banku Pocztowego w 2016 roku wypracowała zysk netto w wysokości 2,5 mln zł. Warto podkreślić, że wynik ten, skorygowany o wpływ błędnych decyzji zarządczych z lat ubiegłych oraz negatywnych zdarzeń jednorazowych wyniósłby około 40 mln zł.

Na koniec 2016 roku Bank obsługiwał ok. 1,3 mln klientów i prowadził ponad 830 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, co daje mu dobrą pozycję na rynku pod tym względem, z udziałem na poziomie ok. 2,7%. Prowadzone przez Bank Pocztowy rachunki cechowała coraz lepsza jakość, rozumiana jako aktywność klientów w korzystaniu z ROR, co obrazuje ponad 30% wzrost średniego stanu zgromadzonych na nich środków w porównaniu do poprzedniego roku.

W omawianym okresie w Banku kontynuowane były działania w zakresie optymalizacji bilansu i wzrostu w nim aktywów o wyższej rentowności, tj. kredytów gotówkowych i ratalnych, będących w ostatnich latach najważniejszym produktem Banku. Ich wartość wyniosła 2,2 mld zł. Łącznie saldo kredytów i pożyczek brutto osiągnęło poziom ok. 5,5 mld zł, a depozytów 5,8 mld zł. Współczynnik wypłacalności Banku wynosił 14,4%, a wskaźnik Tier 1 ukształtował się na poziomie 11,1%, tj. powyżej wymaganego poziomu regulacyjnego.

Biorąc pod uwagę najbardziej istotne wyzwanie jakim jest konieczność poprawy jakości portfela kredytowego w ostatnich miesiącach w Banku prowadzono intensywne prace mające na celu wprowadzenie niezbędnych zmian w polityce, procesach i procedurach kredytowych oraz zmian organizacyjnych. Do końca I kwartału 2017 roku planowane jest wdrożenie Nowego Procesu Kredytu Gotówkowego, którego celem jest usprawnienie podejmowania decyzji kredytowych i poprawa jakości udzielanych kredytów, a tym samym portfela kredytowego.

W 2016 roku przeprowadzono zmiany organizacyjne, których celem była poprawa jakości zarządzania w Banku, w tym aktywizacja własnej sieci sprzedaży. Wprowadzono zmiany w systemie motywacyjnym dla pracowników sieci i wdrożono pierwszy od kilku lat system motywacyjny aktywizujący sprzedaż w sieci rozległej Poczty Polskiej. Ze względu na znaczenie dla rozwoju Banku i wzrostu wyników finansowych w najbliższych latach prace te będą intensyfikowane, w celu szybkiego wypracowania optymalnego modelu współpracy.

Ponadto Bank kontynuował projekt budowy nowej bankowości cyfrowej pod marką EnveloBank, uruchomił też Program Publicznych Emisji Obligacji i z sukcesem, zgodnie z założeniami emisji, pozyskał tą drogą maksymalną kwotę 50 mln zł.

Aktualnie Bank pracuje nad nową strategią, która pozwoli Bankowi Pocztowemu zająć naturalne dla niego miejsce na polskim rynku finansowym – banku najbliższego obywatelom. Jesteśmy przekonani, że taki kierunek rozwoju wpisze się w strategię całej Grupy Poczty Polskiej, dzięki czemu klienci uzyskają dostęp do zintegrowanej oferty tradycyjnych i nowoczesnych usług - w szczególności bankowych, pocztowych, państwowych (e-administracji), e-commerce. Szczególnie istotna jest budowa silnych relacji lokalnych z Pocztą Polską - naszym większościowym akcjonariuszem. Dlatego będziemy intensyfikować i zacieśniać współpracę w zakresie obsługi naszych wspólnych klientów, co stanowi realizację sprawdzonych w Europie wzorców bankowości pocztowej, a w konsekwencji pozwoli obu instytucjom na zwiększanie przychodów i osiąganie coraz lepszych wyników w perspektywie kolejnych lat.

 


Sławomir Zawadzki
Prezes Zarządu