Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Relacje inwestorskie

Od grudnia 2011 roku obligacje Banku są notowane w alternatywnym systemie obrotu, na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Głównym celem relacji inwestorskich jest dostarczanie interesariuszom aktualnych i rzetelnych informacji na temat Banku w prosty i zrozumiały oraz zgodny z przepisami prawa sposób.

Ponieważ akcje Banku nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w 2016 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się przede wszystkim na wypełnianiu obowiązków informacyjnych w związku z notowaniem obligacji Banku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW).

Od dnia 3 lipca 2016 roku Bank, będąc emitentem papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, jest zobowiązany do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenia MAR”). Rozporządzenie to zastąpiło przepisy prawa polskiego, stanowiące implementację dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku. 

Na koniec grudnia 2016 roku przedmiotem notowania na ASO GPW (Catalyst) były następujące obligacje Banku:

Na koniec grudnia 2015 roku przedmiotem notowania na ASO GPW (Catalyst) były następujące obligacje Banku:

* do 08.07.16; od 09.07.16 do 08.07.21 WIBOR 6M+3,75+1,5 p.p.

W 2016 roku zaszły następujące zmiany w zakresie obligacji notowanych na Catalyst:

  • W dniu 8 lipca 2016 roku Bank dokonał przedterminowego wykupu 4 734 podporządkowanych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 47 340 tys. zł oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBPCZT00015 i notowanych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą skróconą BPO0721.
  • Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 588/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 500.000 obligacji na okaziciela, podporządkowanych serii P1 Banku o wartości nominalnej 100 każda i oznaczyć je kodem PLBPCZT00080. Rejestracja obligacji, o których mowa w ust. 1, nastąpiła w dniu 1 września 2016 roku.
  • W dniu 13 grudnia 2016 roku Bank dokonał zgodnie z Warunkami Emisji wykupu wszystkich 14.785 obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 Banku o wartości nominalnej 147,8 mln zł.

Utrzymywaniem bieżących relacji z inwestorami w Banku zajmuje się:

Bartosz Trzciński
Rzecznik Prasowy
e-mail: B.Trzcinski@pocztowy.pl
tel.(22)328 74 71

Na stronie internetowej Banku (www.pocztowy.pl), w zakładce Obligacje Banku Pocztowego znajdują się wszystkie raporty bieżące i okresowe przekazywane na Catalyst za pośrednictwem systemu EBI, inne informacje dotyczące obligacji wyemitowanych przez Bank, a także informacje poufne w rozumieniu Rozporządzania MAR przekazywane za pośrednictwem systemu ESPI.