Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

 

Polityka CSR

Odpowiedzialność biznesowa wobec klientów, pracowników, akcjonariuszy, obligatariuszy i społeczeństwa jest immanentną cechą działalności Banku. Zasada ta została potwierdzona w przyjętej w kwietniu 2015 roku strategii rozwoju Banku w latach 2015-2018.

Misją Banku jest być wiodącym dostawcą usług finansowych w Polsce regionalnej, oferując prostą, bezpieczną bankowość, w dobrej cenie.

Bank Pocztowy, czyli jaki?

Relacje z klientami

Działania podejmowane przez Bank mają nadrzędny cel – stałe dążenie do podnoszenia satysfakcji klientów poprzez oferowanie produktów i usług, które spełnią ich oczekiwania.

Prosta, bezpieczna bankowość w dobrej cenie to misja Banku, która stała się punktem wyjścia do uproszczenia oferty produktowej, ale też procesów, procedur i stosowanej komunikacji. Strategia zakłada, że prostą ofertę dostępną w rozległej sieci sprzedaży dzięki współpracy z Pocztą Polską S.A. Bank kieruje do klientów masowych z miejscowości do 50. tys. mieszkańców. W perspektywie strategii Bank zdecydował o budowie zintegrowanej z usługami Grupy Poczty Polskiej S.A. mobilnej oferty dla klientów cyfrowych (w tym klientów indywidualnych i mikrofirm) oraz kontynuacji rozwoju w obszarze Mieszkalnictwa oraz działalności rozliczeniowej.

To właśnie z myślą o klientach w 2016 roku Bank wprowadził szereg innowacji, mających za zadanie poprawę jakości obsługi oraz jeszcze większą satysfakcję klientów z korzystania z usług Banku. Wśród nich znalazły się: udoskonalenie wielu obszarów działania Contact Center Banku, uproszczenie oferty produktowej, uruchomienie nowego serwisu informacyjnego www.pocztowy.pl oraz portalu edukacyjnego o tematyce giełdowej – giełdowy.pocztowy.pl, a także przygotowanie wysokiej jakości, interaktywnej wersji raportu rocznego on-line.

Nieustanna praca nad doskonaleniem jakości obsługi klientów Banku to również działalność w obszarach:

Bank stawia na naturalność i nawiązanie relacji z klientem "po sąsiedzku", dlatego odchodzi od szablonowych rozmów sprzedażowych realizowanych wg tradycyjnego schematu. Docelowa grupa klientów wymaga ciągłego dostosowywania standardów obsługi do ich potrzeb i oczekiwań.

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi, w Banku obowiązują standardy obsługi klienta, które są zbiorem pożądanych zachowań doradców w czasie rozmowy z klientem. Zawierają takie elementy jak: etapy rozmowy z klientem w placówce, standardy rozmowy telefonicznej oraz korespondencji e-mailowej. Elementy zawarte w księdze standardów monitorowane są poprzez badania typu Mystery Shopping (wizyta audytora w placówce Banku) oraz Mystery Calling (rozmowa telefoniczna z pracownikiem placówki).

Ponadto Bank komunikuje się z klientami poprzez profil na Facebooku oraz kanał wideo na YouTube.

Wiele informacji przekazywanych poprzez te kanały spotkały się z dużym odzewem i zainteresowaniem Klientów.

Badanie Satysfakcji Klientów Banków Detalicznych, które objęło 15 największych Banków w Polsce, zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia w 2016 roku przyniosło Bankowi Pocztowemu wyróżnienie w trzech ważnych kategoriach:

Bank Pocztowy otrzymał prestiżowy tytuł „Bank doceniany przez Klientów”. Wśród głównych wniosków płynących z badania wskazano m.in., że „wysoką pozycję w rankingu satysfakcji utrzymał Bank Pocztowy, co potwierdza, że bank ten ma grupę swoich oddanych klientów i celnie trafia w ich potrzeby”.

Relacje z pracownikami

Realizacja strategii rozwoju Banku nie byłaby możliwa bez udziału dojrzałych menedżerów i zaangażowanych pracowników.

Społeczna odpowiedzialność w zakresie relacji Banku z pracownikami polega na:

Badanie zaangażowania pracowników przeprowadzone w 2015 roku wykazało stosunkowo niski poziom zaangażowania. W związku z tym podjęto prace nad przygotowaniem planu kompleksowych działań zmierzających do istotnej i trwałej poprawy poziomu zaangażowania. Jednocześnie podejmowane są działania na rzecz intensyfikacji współpracy z Partnerem Społecznym i rozwoju aktywności wspierających równowagę między pracą i życiem osobistym pracowników (Work-Life Balance).

Bank popiera rozwój pozazawodowych zainteresowań pracowników, w tym ich aktywność sportową. Przy czym, większość imprez sportowych Bank realizuje we współpracy z Pocztą Polską S.A.

W 2016 roku kalendarz imprez obejmował 30 przedsięwzięć, z czego cztery były sponsorowane przez Bank, a dwie z nich Bank bezpośrednio organizował. Pracownicy Banku uczestniczyli w następujących imprezach sportowych:

W tych imprezach uczestniczyło w sumie prawie 250 pracowników Banku. Ponadto prawie 50 osób skorzystało z dofinansowania swojego udziału w imprezach masowych, w tym głównie w biegach ulicznych organizowanych przez różne organizacje w różnych miastach na terenie Polski.

Politykę Banku w zakresie relacji z pracownikami wspierają działania prowadzone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2016 roku ZFŚS:


Działalność na rzecz społeczeństwa

Od lat Bank konsekwentnie realizuje działania przynoszące Polakom korzyści wynikające m.in. z szerszej świadomości w zakresie świata finansów i bankowości (działania edukacyjne), czy zapobiegania wszelkiego rodzaju wykluczeniom (m.in. działalność w zakresie darowizn).

Odbiorcami takich działań Banku, wykraczających poza standardową działalność biznesową, a rozumianą raczej jako realizacja misji społecznej Banku, są zwykle dzieci, młodzież czy wymagające szczególnego podejścia osoby starsze.

W 2016 roku Bank zaangażował się w projekt Bakcyl – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Projekt stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W ramach tegorocznej edycji pracownicy Banku wcielali się w rolę nauczycieli, którzy w gimnazjach prowadzili zajęcia wprowadzające młodzież w tematykę finansów, pokazując na przykładach pozytywne aspekty takiej wiedzy w codziennym życiu – m.in. mądre i odpowiedzialne zarządzanie domowym budżetem.

Bank dołożył także swoją cegiełkę do organizowanych w 2016 roku w Polsce Światowych Dni Młodzieży, poprzez pomoc w stworzeniu Warszawskiej Strefy Kultury. W ramach strefy odbywały się m.in. skierowane do młodych ludzi z całego świata zajęcia związane ze sportem i dobroczynnością oraz koncerty i animacje przybliżające i promujące polską kulturę.

Zaangażowanie społeczne Banku było realizowane także poprzez zapewnienie najbardziej potrzebującym pomocy dydaktycznych, m.in. komputerów i laptopów wybranym ośrodkom szkolno-dydaktycznym.

Pracownicy Banku podejmują także działania wolontariackie, m.in. uczestnicząc w akcji Szlachetna Paczka.

Dostrzegając coraz istotniejszą rolę nowych technologii w obszarze biznesu i życia codziennego Polaków, Bank interesuje się zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. W tym aspekcie zaangażował się w impact’16 fintech/insurtech, zostając Partnerem tego wydarzenia. Organizowana w dniach 7-8 grudnia 2016 roku konferencja zgromadziła blisko 500 uczestników, 100 speakerów z kraju i zagranicy oraz zaowocowała 250 spotkaniami startupów z korporacjami. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: nowe regulacje rynku finansowego, blockchain i kryptowaluty, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie informacją, nowe modele płatności i edukacja w sektorze bankowym.

Popieranie przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość to cecha, która dla wielu ludzi jest przepustką do lepszego życia. Ci najbardziej przedsiębiorczy – m.in. poprzez otwieranie nowych biznesów - działają z korzyścią nie tylko dla siebie. W istotny sposób wspierają polską gospodarkę, tworzą nowe miejsca pracy, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Właśnie takie działania i postawy chce promować Bank.

Dlatego w 2016 roku już po raz trzeci Bank był Partnerem rankingu e-Gazele Biznesu, w którym wyróżniani są najbardziej dynamiczni mali i średni przedsiębiorcy działający na rynku e-commerce w Polsce. W tej edycji rankingu wyłonionych zostało łącznie 333 laureatów, mogących pochwalić się wzrostem przychodów ze sprzedaży w latach 2014-2015 (max. 100 mln zł) oraz zyskiem w 2015 roku.

Promowanie postaw przedsiębiorczych to także organizacja wydarzeń, wykładów, szkoleń czy sympozjów naukowych, które mogą kształtować otwarte podejście do aktywnego działania. Taki cel miało zorganizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Banku seminarium szkoleniowe pt. „Jak uczciwie się bogacić”. Do udziału w seminarium promującym postawy etyczne i znaczenie wartości w prowadzeniu biznesu zaproszono menedżerów oraz młodych ludzi zainteresowanych produkcją, sprzedażą, usługami oraz jednoczesnym budowaniem wartości i marki swojej firmy, tworzeniem wizji i strategii w swoich organizacjach oraz osobistym rozwojem.

Bank zaangażował się także w organizację kongresu „Innowacyjna kobieta”, który odbył się w listopadzie 2016 roku w Zawierciu. Wydarzenie promujące przedsiębiorczość wśród kobiet dotykało procesu innowacji, rozwoju, postępu, korzyści i nowości. Gośćmi Kongresu były osoby reprezentujące sektor: energetyczny, finansowy, handlowy, PR, fashion, artystyczny, medialny, prawny, rozrywkowy, HR, naukowy, produkcyjny, kosmetyczny, konsultingowy, ochrony zdrowia, hutniczy, górniczy i administracji publicznej.

Promocja sportu

Kolejny rok z rzędu Bank poprzez podjęte inicjatywy przyczyniał się do promocji sportu – istotnego obszaru życia wielu Polaków.

Zaangażowanie Banku pozwoliło żużlowej drużynie Stal Gorzów Wielkopolski na zorganizowania meczów o Drużynowe Mistrzostwo Polski w sezonie letnim 2016 roku. Tym większym powodem do zadowolenia może być fakt, że tytuł Drużynowych Mistrzów Polski w 2016 roku zdobyła właśnie drużyna Stali Gorzów Wielkopolski – już po raz dziewiąty w historii.

Polityka darowizn

Wartość darowizn Banku Pocztowego (w tys zł.)

W Banku działa Komisja ds. Darowizn. Zgodnie ze statutem Banku, górny limit wydatków Banku na darowizny na dany rok obrotowy wynosi 1,5% zysku brutto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.

Środki przekazywane tą drogą pozwalają finansować szczytne cele związane m.in. z realizacją programów i projektów o charakterze edukacyjnym, wspieraniem osób, dzieci i młodzieży najbardziej potrzebujących i niejednokrotnie wykluczonych społecznie, poszkodowanych życiowo w wyniku tragicznych zdarzeń losowych, walczących z niepełnosprawnościami.

W 2016 roku Bank udzielił darowizn o łącznej wartości 364 tys. zł.

Pakiety świadczeń socjalnych

Bank w 2016 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zapewniał swoim pracownikom bogaty pakiet świadczeń dodatkowych. Jednocześnie rozpoczął prace nad podniesieniem atrakcyjności pakietów, m.in. poprzez rozszerzenie oferowanych, w ramach pakietów usług, uwzględniając preferencje pracowników, są to:

Wartość odpisu na ZFŚS w 2016 roku wyniosła 2,2 mln zł.