Ankieta

Centrum dokumentów

2014

Dane półroczne

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.
Pobierz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Banku Pocztowego za I półrocze 2014 r.
Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I półrocze 2014 r.
Pobierz Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2014 r.

Pliki PDF 2014

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2014
Pobierz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2014 r
Pobierz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku
Pobierz Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2014 rok.

Tabele w postaci plików XLS 2014

Pobierz XLS Dodaj do koszyka
Pobierz Skosolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2014
Pobierz Sprawozdanie Zarządu Banku z dzialalności Grupy Banku Pocztowego 2014

Archiwum

2013

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz PDF Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r.
Pobierz PDF Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Banku Pocztowego za I półrocze 2013 r.
Pobierz PDF Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I półrocze 2013 r.
Pobierz PDF Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2013 r.

2013

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz PDF Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2013
Pobierz PDF Skosolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2013 r
Pobierz PDF Sprawozdanie Zarządu Banku z dzialalności Grupy Banku Pocztowego 2013 r
Pobierz PDF Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2013 r.

2013

Pobierz XLS Dodaj do koszyka
Pobierz XLS Skosolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2013 r
Pobierz XLS Sprawozdanie Zarządu Banku z dzialalności Grupy Banku Pocztowego 2013 r

2012

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz PDF Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r.
Pobierz PDF Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Banku Pocztowego za I półrocze 2012 r.
Pobierz PDF Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I półrocze 2012 r.
Pobierz PDF Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2012 r.

2012

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz PDF Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2012
Pobierz PDF Skosolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2012 r
Pobierz PDF Sprawozdanie Zarządu Banku z dzialalności Grupy Banku Pocztowego 2012 r
Pobierz PDF Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2012 r

2011

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz PDF Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2011
Pobierz PDF Skosolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2011 r
Pobierz PDF Sprawozdanie Zarządu Banku z dzialalności Grupy Banku Pocztowego 2011 r
Pobierz PDF Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2011 r.

2010

Pobierz PDF Dodaj do koszyka
Pobierz PDF Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2010
Pobierz PDF Skosolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2010 r
Pobierz PDF Sprawozdanie Zarządu Banku z dzialalności Grupy Banku Pocztowego 2010 r

Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy