1 MLD ZŁ KREDYTÓW W 2015 ROKU

Rekordowy poziom udzielonych kredytów konsumpcyjnych oraz przekroczenie
2 mld zł ich salda

PRZEJDŹ DO DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ ZOBACZ WIĘCEJ

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA

Intensywny rozwój zasięgu oraz poziomu zaawansowania stacjonarnych i internetowych kanałów dystrybucji

PRZEJDŹ DO INFRASTRUKTURY ZOBACZ WIĘCEJ

EFEKTYWNA STRATEGIA

Lepsza niż rynkowa jakość portfela kredytowego oraz ponadprzeciętna na tle sektora marża odsetkowa

PRZEJDŹ DO BANK POCZTOWY NA TLE SEKTORA ZOBACZ WIĘCEJ

Sławomir Zawadzki
Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.
 

ODTWÓRZ WYSTĄPIENIE
Dobre wyniki Banku potwierdzają trafność przyjętej strategii, opartej na strategicznym partnerstwie z Pocztą Polską, naszym największym akcjonariuszem.
W 2015 r. Bank Pocztowy obsługiwał blisko
1,5 mln Klientów, a wzrost średniego salda na rachunkach bieżących wyniósł
blisko 35%.
Do największych sukcesów ubiegłego roku możemy zaliczyć najwyższą w historii Banku sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, przekraczającą
1 miliard złotych.

NASZA STRATEGIA I PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Wzrosty biznesowe
Liczba placówek
Strategia rozwoju 2015-2018
5,5 mld zł
 
kredytów brutto +4,1% r/r
2,1 mld zł
 
kredytów konsumpcyjnych +19,9% r/r
328 mln zł
 
dochodów w 2015 roku
1,31 mln zł
 
klientów
indywidualnych
Stan na 31.12.2015 r.
PRZEJDŹ DO CHARAKTERYSTYKI GRUPY
178,4 tys.
 
obsługiwanych
mikroprzedsiębiorstw
Stan na 31.12.2015 r.
195,3 tys.
 
pozyskanych klientów
indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw
w 2015 r.
909 tys.
 
ROR+ 10,7% r/r
1 618
 
zatrudnienie
w etatach
Stan na 31.12.2015 r.
PRZEJDŹ DO CHARAKTERYSTYKI GRUPY
Obsługujemy blisko
1,5 mln klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców. W 2015 roku pozyskaliśmy ponad 195 tys. nowych klientów
PRZEJDŹ DO SIECI SPRZEDAŻY
Sieć sprzedaży produktów i usług Banku to:
24 Placówki, 1 Oddział Banku Pocztowego 260 Mikroodziały 558 Pocztowe Strefy Finansowe
Cele strategiczne Banku Pocztowego :
Zwiększenie liczby obsługiwanych klientów detalicznych do 2,4 mln
Przekroczenie poziomu 4 miliardów zł salda kredytów konsumpcyjnych
Dywersyfikacja portfela kredytowego
Obniżenie wskaźnika łącznych kosztów do dochodów poniżej 60%
PRZEJDŹ DO STRATEGII

BANK, KTÓREMU UFA KLIENT

Misja Banku to prostota, bezpieczeństwo oraz atrakcyjna cena usług. Oznacza to świadomą, szczególną koncentrację na Człowieku w oparciu o:

POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA
ADASIE
szukamy rozwiązań i działamy
PROSTO
tworzymy najprostszą bankowość, upraszczamy co się da
OBTANIAMY
dbamy o rentowność Klienta i Banku
 
PRACOWNIKÓW
– EMPLOYER BRANDING
 
KLIENTA DETALICZNEGO
 
ROZWIJANIE SIECI MIKROODZIAŁÓW
 
AKWIZYCJĘ KLIENTÓW
ORAZ ZACIEŚNIANIE RELACJI Z NIMI
PROFIL BANKU

WYNIKI FINANSOWE

DOCHODY CAŁKOWITE
(W MLN ZŁ)
2212010
2582011
2902012
2942013
3322014
3282015
ZYSK NETTO
(W MLN ZŁ)
14,42010
29,62011
38,92012
36,02013
43,62014
33,92015
SUMA BILANSOWA
(W MLN ZŁ)
4 1572010
5 2162011
7 1212012
7 3832013
7 7192014
7 2132015
DEPOZYTY OGÓŁEM
(W MLN ZŁ)
3 7592010
4 6862011
6 3182012
6 2312013
6 4922014
5 7422015
KREDYTY OGÓŁEM
(W MLN ZŁ)
2 5562010
3 7532011
4 6962012
5 1812013
5 3262014
5 5422015
6,9 %
ROE (NETTO)
0,5 %
ROA (NETTO)
3,6 %
MARŻA ODSETKOWA
14,4 %
CAR
11,4 %
TIER-1
7,0 %
NPL
96,5 %
KREDYTY/DEPOZYTY
66,6 %
C/I

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

INWESTYCJA
W SPOŁECZEŃSTWO

Angażujemy się w realizację inicjatyw społeczności lokalnych, wspierając działania w zakresie podniesienia wiedzy na temat finansów oraz edukacji dzieci i młodzieży. Włączamy się w przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie problemom wykluczenia społecznego. Udzielamy wsparcia finansowego potrzebującym.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wspieramy inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Promujemy projekty związane z nowoczną gospodarką m.in. sektorem e-commerce.

ZDROWIE
I BEZPIECZEŃSTWO

Kontynuujemy działania na rzecz aktywnego trybu życia oraz promocji sportu, na poziomie amatorskim oraz wyczynowym.

KLIENCI
I PRACOWNICY

Staramy się poznać swoich klientów, zrozumieć ich potrzeby i odpowiedzieć na nie w formie innowacyjnych rozwiązań. Wspieramy rozwój naszych pracowników zarówno zawodowych, jak i prywatny.

INWESTYCJA
W SPOŁECZEŃSTWO
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ZDROWIE
I BEZPIECZEŃSTWO
KLIENCI
I PRACOWNICY