Ład korporacyjny

Podstawowe informacje na temat Poczty Polskiej S.A.

Poczta Polska to firma o 455-letniej tradycji, której sieć obejmuje około 7,4 tys. placówek, świadczących usługi klientom indywidualnym i biznesowym. Poczta Polska zajmuje się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), usług bankowo-ubezpieczeniowych (poprzez spółki z Grupy Kapitałowej) oraz usług logistycznych. Poczta Polska rozwija także obszar usług cyfrowych (neoznaczek, neolist, neokartka) realizowanych poprzez platformę internetową.

W skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej wchodzą Poczta Polska oraz Bank Pocztowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., Pocztylion – Arka PTE S.A, POSTDATA S.A., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., POST-TEL Sp. z o.o., Pocztowe Usługi Finansowe Sp. z o.o., oraz Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Więcej informacji o Poczcie Polskiej, w tym jej wynikach finansowych zawartych jest na stronie internetowej http://www.poczta-polska.pl/o-firmie/.

Poczta Polska w 100% należy do Skarbu Państwa i jest nadzorowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.