Podsumowanie 2015 roku

Podsumowanie roku

Do największych sukcesów ubiegłego roku możemy zaliczyć najwyższą w historii Banku sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, przekraczającą 1 miliard złotych.

Sławomir Zawadzki
Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.


mld zł
kredytów brutto
+4,1% r/r

mld zł
kredytów
konsumpcyjnych
+19,9% r/r

mln zł
dochodów
W 2015 r.
mln klientów
indywidualnych
Stan na 31.12.2015 r.
tys. obsługiwanych
mikroprzedsiębiorstw
Stan na 31.12.2015 r.
tys. pozyskanych nowych
klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw
W 2015 r.

placówki
Stan na 31.12.2015 r.

tys.
ROR
Stan na 31.12.2015 r.

zatrudnienie
w etatach
Stan na 31.12.2015 r.