Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Bank Pocztowy S.A. informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz stronach z nim zlinkowanych nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Bank Pocztowy S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów i informacji, publikowanych w tym serwisie internetowym oraz stronach z nim zlinkowanych a całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik. Bank Pocztowy S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Bank Pocztowy S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego serwisu internetowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.