Podsumowanie 2015 roku

Kalendarium 2015 roku

Styczeń
Zmiany w Zarządzie. Rezygnacja dotychczasowego oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku.
Zmiany w Zarządzie. Powołanie Członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar wsparcia biznesu.
Luty
Marzec
Zgoda KNF na powołanie nowego Prezesa Zarządu Banku. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2014 r.
Aktualizacja strategii rozwoju Banku Pocztowego. Zgoda na dokapitalizowanie Banku poprzez emisję w trybie oferty publicznej.
Kwiecień
Maj
Prezentacja wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I kw. 2015 r.
Emisja obligacji serii D8
Czerwiec
Lipiec
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2015 r.
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Zmiany w Zarządzie. Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku. Prezentacja wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za III kwartały 2015 r.
Realizacja wpłaty na rzecz BFG kwoty przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. Zmiany w Zarządzie. Rezygnacja dotychczasowego oraz powołanie nowego Członka Zarządu Banku odpowiedzialnego za obszar ryzyk istotnych. Ustanowienie programu emisji obligacji własnych (łączna wartość programu do 1 mld zł).
Grudzień