Ważne dokumenty

Centrum dokumentów

Dane półroczne
  • Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r. Dodaj do koszyka
  • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Banku Pocztowego za I półrocze 2015 r. Dodaj do koszyka
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za I półrocze 2015 r. Dodaj do koszyka
  • Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2015 r. Dodaj do koszyka
Pliki PDF 2015
  • Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2015 r. Dodaj do koszyka
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pocztowego za 2015 r. Dodaj do koszyka
  • Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Banku z dzialalności Grupy Banku Pocztowego 2015 r. Dodaj do koszyka
  • Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2015 r. Dodaj do koszyka
Tabele w postaci plików XLS 2015
  • Noty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dodaj do koszyka
  • Tabele i wykresy Dodaj do koszyka