Ład korporacyjny

Współpraca z Pocztą Polską S.A.

Strategiczne partnerstwo Banku Pocztowego i Poczty Polskiej zakłada przede wszystkim pełnienie przez Bank znaczącej roli w realizacji strategii rozwoju usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej oraz rozwój sieci placówek własnych tworzonych w oparciu o infrastrukturę Poczty Polskiej i dedykowanych dystrybucji produktów i usług.
Zgodnie z przyjętym programem, wprowadzany jest ponadto nowy model zarządzania obszarem usług finansowych oraz nowy i efektywny model ich sprzedaży, opierający się na sieci placówek i pracownikach Poczty Polskiej.

Bank Pocztowy ma unikalną możliwość wykorzystania sieci placówek Poczty Polskiej, składającej się z sieci około 7,4 tys. placówek (w tym urzędów, filii i agencji) na terenie całej Polski. Ze względu na fakt, iż sieć własna Banku jest w przeważającej mierze zlokalizowana w ramach infrastruktury i placówek Poczty Polskiej, rozbudowa sieci placówek Banku nie wymaga wysokich nakładów kapitałowych. W przypadku budowy placówek od podstaw (bez dostępu do infrastruktury i placówek Poczty Polskiej), konieczne byłoby poniesienie znacząco wyższych nakładów kapitałowych, niż jest to wymagane w przypadku rozwoju sieci w istniejących już placówkach pocztowych.

Dzięki dostępowi do placówek Poczty Polskiej, zlokalizowanych na terenie całego kraju, w tym również w mniejszych miejscowościach, gdzie brak jest dużej konkurencji ze strony innych banków, Bank z powodzeniem akwiruje klientów z docelowych segmentów. Strategiczne plany rozwoju usług finansowych zakładają dalsze podnoszenie efektywności sprzedażowej sieci Pocztowych Stref Finansowych przy wskaźnikach biznesowych zmierzających do poziomów osiąganych przez Bank w Mikrooddziałach.

Podstawową umową regulującą kwestię sprzedaży produktów i usług Banku jest umowa agencyjna. Zgodnie z tą umową, poprzez sieć placówek Poczty Polskiej sprzedawane są m.in. rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, konta firmowe i oszczędnościowe, lokaty terminowe, kredyty gotówkowe dla klientów indywidualnych, kredyty dla mikroprzedsiębiorstw, karty kredytowe oraz usługi z nimi powiązane. Dostęp do sieci placówek sprzedaży i infrastruktury pocztowej umożliwia ponadto Bankowi udostępnienie klientom instytucjonalnym usług takich jak: zlecenia wypłat na rzecz kontrahentów (m.in. za pośrednictwem Money Gram), wpłaty otwarte i wpłaty zamknięte, jak również usługi z obszaru cash – processingu.

Ponadto Poczta Polska jest klientem Banku, który świadczy dla niej kompleksową obsługę finansową. Istotnym źródłem przychodów prowizyjnych dla Banku jest włączanie do rozliczeń międzybankowych wpłat gotówkowych przyjętych w sieci Poczty Polskiej i kierowanych na rachunki bankowe odbiorców, w tym na rzecz Zakładu Usług Społecznych i Urzędów Skarbowych (środków transferowych) oraz obsługa wypłat gotówkowych dokonywanych w sieci Poczty Polskiej na rzecz osób trzecich wskazanych przez klientów Banku.

Współpracę Banku z Pocztą Polską reguluje szereg umów obejmujących kluczowe obszary tej współpracy. Zostały one zawarte na warunkach rynkowych i niemal wszystkie zostały podpisane na czas nieokreślony.