Finanse

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Pobierz XLS

Wybrane skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku

 

* W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia nr 575/2013 EUNB Bank jest zobowiązany do spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu jednostkowym.