BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Kluczowe wskaźniki

  • 100% nowo zatrudnionych w 2017 r. pracowników ukończyło szkolenie poświęcone przeciwdziałaniu korupcji.
  • 94% pracowników zostało w 2017 r. objętych szkoleniem na temat etyki w działalności Banku.

Pozostali pracownicy nie odbyli szkolenia ze względu na absencję, odejście z pracy lub zostali zatrudnieni pod koniec 2017 r. i planowo będą uczestniczyli w szkoleniu w 2018 r.

Kwestie przestrzegania zasad etyki i przeciwdziałania nadużyciom mają istotny wpływ na ograniczanie ryzyka reputacji w naszej działalności. Sposób pomiaru i zarządzania ryzykiem reputacji regulują szczegółowo Zasady zarządzania kapitałem w Banku Pocztowym. W oparciu o nie przygotowywany jest raport ryzyka reputacji, stanowiący wyliczenie poziomu ryzyka w danym okresie. Zasady zarządzania kapitałem opisują kluczowe obszary pomiaru ryzyka reputacji. Obejmują one: jakość obsługi i zarządzania, zmiany wizerunku Banku, konsekwencje stosowanego modelu biznesowego i zdarzeń ryzyka operacyjnego. Raportowanie poziomu ryzyka reputacji odbywa się raz na kwartał. Informacja o poziomie ryzyka reputacji przekazywana jest Zarządowi w ramach szerszego raportu z oceny ryzyka operacyjnego.

Do góry