BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Pobierz XLS

  okres okres okres okres
  od 01.01.2017 od 01.01.2016 od 01.01.2017 od 01.01.2016
  do 31.12.2017 do 31.12.2016 do 31.12.2017 do 31.12.2016
  w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
Wynik z tytułu odsetek 272 880 267 696 64 287 61 178
Wynik z tytułu prowizji i opłat 55 095 47 727 12 980 10 907
Wynik z działalności operacyjnej 12 896 7 312 3 038 1 671
Zysk brutto 12 896 7 312 3 038 1 671
Wynik finansowy netto bieżacego okresu 5 087 2 510 1 198 574
Dochody całkowite 20 707 (18 708) 4 878 (4 275)
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,45 0,23 0,11 0,05
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (64 721) (146 209) (15 247) (33 414)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (28 366) (42 830) (6 683) (9 788)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 119 063 (171 825) 28 050 (39 268)
Przepływy pieniężne netto 25 976 (360 864) 6 120 (82 470)
  Stan na Stan na Stan na Stan na
  31 grudnia 2017 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
  w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
Aktywa razem 7 460 573 6 936 566 1 788 720 1 567 940
Kapitał własny ogółem 634 049 523 442 152 017 118 319
Kapitał zakładowy 128 278 110 133 30 755 24 894
Liczba akcji (szt.) 12 827 808 11 013 288 12 827 808 11 013 288
Współczynnik wypłacalności * 17,8% 14,4% 17,8% 14,4%

*W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia nr 575/2013 EUNB Bank jest zobowiązany do spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu jednostkowym

Do góry