BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej


dla Poczty Polskiej rok 2017 był czasem umacniania pozycji rynkowej, wzrostu przychodów, zatrudnienia, poprawy wynagrodzeń oraz poszukiwania i wyznaczania nowych obszarów rozwoju i wzrostu wartości, co stanowiło konsekwencję przyjętej Strategii na lata 2017-2021 oraz znalazło  odzwierciedlenie w jej aktualizacji na lata 2018-2022. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jednym z kluczy do sukcesu Poczty Polskiej ma być uzyskanie synergii płynących z pełnego wykorzystania potencjału wszystkich Spółek należących do grupy kapitałowej.

W odpowiedzi na potrzeby głównego Akcjonariusza oraz wyzwania rynkowe w Banku Pocztowym trwały intensywne prace, których efektem było przygotowanie w 2017 roku nowej Strategii - strategii bankowości pocztowej - wpisującej się we wszystkie istotne kierunki rozwoju Poczty. Usługi finansowe świadczone komplementarnie do usług pocztowych tworzą wyjątkową ofertę wartości dla Klienta, zwiększając szansę sukcesu rynkowego Poczty w kolejnych latach. Przykładem jest dynamicznie rozwijający się sektor e-commerce, który stanowi ważny element ekspansji Poczty Polskiej, a pełna oferta usług Grupy Poczty Polskiej obejmująca: transport, pakowanie, obsługę zwrotów, marketing, ubezpieczenie towarów, zapewnienie finansowania firm prowadzących sklepy internetowe i pomoc w ich tworzeniu, a także kredytowanie zakupów konsumentów będzie wartością dla wszystkich uczestników tego rynku.

Poczta Polska, analizując sukcesy podobnych modeli biznesowych w Europie i na świecie, dostrzega potencjał nowoczesnej bankowości pocztowej, która skutecznie odpowie na ważne potrzeby gospodarcze i społeczne w Polsce. To przekonanie zostało wyrażone zgodną wolą obu akcjonariuszy przez akceptację w czerwcu 2017 roku Strategii Rozwoju Banku Pocztowego w latach 2017-2021, a następnie realizacją związanego z tym dokapitalizowania Banku Pocztowego kwotą 90 mln zł.

Wizja silnego Banku Pocztowego przełożyła się na liczne inicjatywy opisane w tym Sprawozdaniu, które realizowaliśmy wspólnie w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej. W minionym roku koncentrowaliśmy nasze działania na wykorzystaniu synergii Grupy Poczty Polskiej, m.in. poprzez wspólne z Grupą Kapitałową Banku Pocztowego wspieranie inicjatyw istotnych z punktu widzenia państwa i obywateli. Pod hasłem „Razem na rzecz obrotu bezgotówkowego w Polsce” wydaliśmy pierwszą na rynku kartę płatniczą z logo obu instytucji i dodatkowo promowaliśmy operacje dokonywane kartami do kont Banku Pocztowego w liczącej około 4,7 tys. placówek sieci Poczty Polskiej. Wspólnie tworzyliśmy kolejne odsłony programów promujących ofertę Grupy pod nazwą „Poczta pełna korzyści”. Ponadto 4 rok z rzędu wspólnie byliśmy głównymi partnerami rankingu e-Gazele Biznesu, promującego najlepszych mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży e-commerce. Włączenie się Banku Pocztowego do programu akceleracyjnego GammaRebels powered by Poczta Polska umożliwiło współpracę ze startupami, również z obszaru fintech.

Strategia Banku Pocztowego została bezpośrednio zakomunikowana przez Zarządy Poczty i Banku ponad 4 500 Pracownikom obu instytucji podczas spotkań we wszystkich regionach. Świadomi wspólnych celów tworzą oni razem unikalną, największą w Polsce sieć sprzedaży usług dla obywateli, docierając - również poprzez listonoszy – nawet do mieszkańców najmniejszych miejscowości w kraju.

Jestem przekonany, że w perspektywie wyznaczonej w nowej Strategii Grupa Banku Pocztowego będzie konsekwentnie umacniała swoją pozycję rynkową, pełniąc coraz skuteczniej ważną dla polskiego systemu finansowego rolę. Osiągnięte w 2017 roku wyniki, rozwój atrakcyjnej oferty produktowej i otwarcie na nowe grupy Klientów poprzez wprowadzenie przez Bank Pocztowy na rynek nowej, cyfrowej marki EnveloBank, to początek konsekwentnej realizacji ambitnej wizji, którą wyznacza Strategia Grupy Poczty Polskiej.

Dla Klientów oraz interesariuszy budujemy Bank bardziej pocztowy, bardziej biznesowy i bardziej cyfrowy. Grupa Banku Pocztowego ma wszelkie atuty pozwalające mu w perspektywie kolejnych lat na zajęcie miejsca lidera bankowości detalicznej w Polsce regionalnej.

Przemysław Sypniewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Do góry