BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub przeglądu sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu.

28 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8 statutu oraz § 3 ust. 1 pkt 24 regulaminu Rady Nadzorczej Banku, wybrała firmę Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Banku na rok 2017.

Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (tys. zł brutto) 2017  2016 
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego 379 280
Przegląd sprawozdania półrocznego 0 96
Pozostałe usługi* 59 223
Razem 438  599 

*Dane za 2016 r. uwzględnia koszty związane z przygotowaniem Prospektu Emisyjnego Banku w 2015 roku

Do góry