BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

Pobierz XLS

    Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem
      Kapitał zapasowy tworzony ustawowo Z nadwyżki przy emisji akcji     Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy netto bieżącego okresu  
  Nota tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Na dzień 1 stycznia 2017 roku   110 133 25 468 55 356 (9 353) 353 081 (13 753) 2 510 523 442
Zysk za okres   0 0 0 0 0 0 5 087 5 087
Pozostałe całkowite dochody   0 0 0 15 620 0 0 0 15 620
Całkowite dochody   0 0 0 15 620 0 0 5 087 20 707
Podwyższenie kapitału   18 145 0 71 855 0 0 0 0 90 000
Koszty emisji akcji   0 0 (100) 0 0 0 0 (100)
Podział zysku   0 0 0 0 2 724 (214) (2 510) 0
Na dzień 31 grudnia 2017 roku 36 128 278 25 468 127 111 6 267 355 805 (13 967) 5 087 634 049

 

    Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny ogółem
      Kapitał zapasowy tworzony ustawowo Z nadwyżki przy emisji akcji     Niepodzielony wynik finansowy Wynik finansowy netto bieżącego okresu  
  Nota tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Na dzień 1 stycznia 2016 roku   110 133 25 468 55 691 11 865 315 796 (10 399) 33 931 542 485
Zysk za okres   0 0 0 0 0 0 2 510 2 510
Pozostałe całkowite dochody   0 0 0 (21 218) 0 0 0 (21 218)
Całkowite dochody   0 0 0 (21 218) 0 0 2 510 (18 708)
Koszty emisji nowych akcji   0 0 (335) 0 0 0 0 (335)
Podział zysku   0 0 0 0 37 285 (3 354) (33 931) 0
Na dzień 31 grudnia 2016 roku 36 110 133 25 468 55 356 (9 353) 353 081 (13 753) 2 510 523 442
Do góry