BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Relacje inwestorskie

Od grudnia 2011 roku obligacje Banku są notowane w alternatywnym systemie obrotu, na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Głównym celem relacji inwestorskich jest dostarczanie interesariuszom aktualnych i rzetelnych informacji na temat Banku w prosty i zrozumiały oraz zgodny z przepisami prawa sposób.

Ponieważ akcje Banku nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w 2017 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się przede wszystkim na wypełnianiu obowiązków informacyjnych w związku z notowaniem obligacji Banku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW).

Od dnia 3 lipca 2016 roku Bank, będąc emitentem papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, jest zobowiązany do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenia MAR”). Rozporządzenie to zastąpiło przepisy prawa polskiego, stanowiące implementację dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku.

Na koniec grudnia 2017 roku przedmiotem notowania na ASO GPW (Catalyst) były następujące obligacje Banku:

Seria Rodzaj Oznaczenie ASO GPW Oznaczenie KDPW Data emisji Data pierwszego notowania Data wykupu Cena nominalna (w zł) Ilość obligacji Wartość emisji ( w zł ) Oprocentowanie
P1 podporządkowane BPO80626 PLPBCZT00080 01.09.16 08.09.16 08.06.26 100 500 000 50 000 000 WIBOR 6M+2,80pp
C podporządkowane BPO1022 PLBPCZT00031 05.10.12 20.02.13 05.10.22 10 000 5 000 50 000 000 WIBOR6M+350 pb

Wypełniając obowiązki informacyjne rynku Catalyst oraz w celu zapewnienia pełnej transparentności działalności, Bank publikuje raporty roczne i półroczne.

Utrzymywaniem bieżących relacji z inwestorami w Banku zajmuje się:

Bartosz Trzciński
Rzecznik Prasowy
e-mail: B.Trzcinski@pocztowy.pl
tel. 022 328 74 71

Na stronie internetowej Banku (www.pocztowy.pl), w zakładce Obligacje Banku Pocztowego znajdują się wszystkie raporty bieżące i okresowe przekazywane na Catalyst za pośrednictwem systemu EBI, inne informacje dotyczące obligacji wyemitowanych przez Bank, a także informacje poufne w rozumieniu Rozporządzania MAR przekazywane za pośrednictwem systemu ESPI.

Do góry