BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Misja, wizja, wartości

W czerwcu 2017 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego zaakceptowała strategię rozwoju Spółki do 2021 r., określając docelową rolę Banku w polskim systemie finansowym, jako lidera bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, Banku chętnie wybieranego przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce, liczącego się partnera inicjatyw rządowych i społecznych oraz głównego dostawcy usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej. U podstaw tak sformułowanej strategicznej perspektywy rozwoju znajduje się nowa misja i wizja organizacji.

Nasza misja

Dbamy o finanse klientów w bezpiecznym, pocztowym Banku, który pomaga realizować marzenia wielu pokoleń.

ZAWSZE BLISKO, TAK JAK TEGO POTRZEBUJESZ

Nasza wizja

Wzmocnimy polski system finansowy, tworząc silną bankowość pocztową, opartą o największą sieć usługową w kraju, łącząc tradycyjną ofertę z nowoczesnymi usługami cyfrowymi, wykorzystującą efekt synergii Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

BLISKA, PRZYJAZNA I BEZPIECZNA BANKOWOŚĆ POCZTOWA
W celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla realizacji nowej Strategii kluczowe stało się jednoczesne wypracowanie jasno określonego modelu wartości, który jest wyrazem wewnętrznej spójności Banku oraz fundamentem jego kultury organizacyjnej. Nowy system wartości został wypracowany w trakcie szeregu warsztatów z udziałem wszystkich pracowników Banku, przeprowadzonych przez menadżerów poszczególnych obszarów. Podczas spotkań z pracownikami wypracowaliśmy model uzgodniony z Zarządem Banku i spajający nową Strategię na lata 2017–2021.

Bank zdecydował się na zmianę kultury organizacyjnej, określając sześć kluczowych wartości, tj. satysfakcja klienta, uczciwość, innowacyjność, komunikacja, zaangażowanie oraz społeczna odpowiedzialność, które ukierunkowane są na realizację jego strategicznych celów.
Agnieszka Such,
Dyrektor Zarządzający Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Banku Pocztowego

Nowe wartości Banku Pocztowego zostały wybrane spośród przedstawionych przez pracowników propozycji przez Zarząd podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych pod koniec stycznia 2017 roku. Wartości to fundament organizacji i kluczowy element w budowie jej strategii. Dlatego pracownicy bardzo szeroko zostali włączeni w prace nad nimi.

We wszystkich Zespołach w Banku rozmawialiśmy o kulturze organizacyjnej i wspólnych wartościach. Wybieraliśmy te, które są nam najbliższe i będą najbardziej pomocne w realizacji wyzwań strategicznych, ale także w codziennej pracy niezależnie od zajmowanego stanowiska. Poznanie i dobre rozumienie wspólnych nowych wartości – DNA Banku - jest niezbędne dla zrozumienia swojej roli w organizacji, tego czym należy się kierować, wykonując codzienne zadania. Wartości mają być wsparciem w realizacji naszych celów zawodowych, przyczyniając się do osiągania satysfakcji z pracy.

Model wartości Banku Pocztowego

OBSZAR WARTOŚĆ HASŁO PRZESŁANIE
Profesjonalizm SATYSFAKCJA KLIENTA Jestem we właściwym miejscu, u siebie Trafnie odpowiadamy na realne potrzeby Klienta – na czas, z odpowiednią jakością.
Konkurencyjność INNOWACYJNOŚĆ Lepiej, inaczej, zawsze dla Ciebie Ciągle doskonalimy się w poszukiwaniu nowych metod zaspokojenia potrzeb Klientów.
Działanie ZAANGAŻOWANIE Z pasją do celu Pracujemy z pasją, żeby osiągnąć zamierzone cele indywidualne i zespołowe.
Relacje KOMUNIKACJA Jesteśmy blisko Jesteśmy blisko naszych Klientów i ich potrzeb. Deklarujemy szacunek i bliskość w budowaniu trwałych relacji z Klientami.
Etyka UCZCIWOŚĆ Dotrzymujemy obietnic Nasze działania opieramy na przejrzystych zasadach, dotrzymujemy obietnic.
Społeczne SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Otwarci na społeczne potrzeby Jesteśmy wrażliwi na potrzeby społeczne, działamy z poczuciem służby.
Do góry